LEADER 01880ntm a22004817u 4500
001 zp8921
041 |a cze 
100 1 |a Kretková, Lucie  |4 dis 
245 1 0 |a Projekt navázání spolupráce firmy se školami při vyhledávání budoucích zaměstnanců 
246 |a Project of establishment of cooperation company with schools by searching of future employees 
260 |c 2008 
300 |a 84 s., 27 s. příloh 
500 |a Studijní obor: Management a marketing 
500 |a Studijní obor: Management and Marketing 
500 |a Ústav: Ústav managementu 
500 |a Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky 
500 |a Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics 
506 |a Práce bude přístupná bez omezení od 05.05.2013 
653 |a Řízení lidských zdrojů 
653 |a lidský kapitál 
653 |a strategické řízení lidských zdrojů 
653 |a politika řízení lidských zdrojů 
653 |a plánování lidských zdrojů 
653 |a získávání a výběr pracovníků 
653 |a e-recruitment 
653 |a outsourcing 
653 |a sponzoring 
653 |a stipendium 
653 |a Human Resource Management 
653 |a Human Capital 
653 |a Strategic Human Resource Management 
653 |a Human Resource Management Policies 
653 |a Human Resource Planning 
653 |a Recruitment and Se-lection 
653 |a E-recruitment 
653 |a Outsourcing 
653 |a Sponsoring 
653 |a Grant 
655 4 |a diplomová práce 
700 1 |a Kociánová, Jana  |4 ths 
710 2 |a Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky  |4 dgg 
710 2 |a Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics  |4 dgg 
856 4 0 |u http://hdl.handle.net/10563/6817  |y Plný text v Digitální knihovně UTB