Description
Item Description: Studijní obor: Management a marketing
Studijní obor: Management and Marketing
Ústav: Ústav managementu
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky
Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics
Access: Práce bude přístupná bez omezení od 05.05.2013