LEADER 02044ntm a22005657u 4500
001 zp2792
041 |a cze 
100 1 |a Stoklásek, Zdeněk  |4 dis 
245 1 0 |a Praktický manuál spolupráce komunikační agentury s klientem 
246 |a The instruction manual of the comunication of the client and the comunication agency 
260 |c 2006 
300 |a 77 s., 5 s. obr. příloh 
500 |a Studijní obor: Marketingové komunikace 
500 |a Studijní obor: Marketing Communications 
500 |a Ústav: Ústav marketingových komunikací 
500 |a Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací 
500 |a Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications 
506 |a Bez omezení 
653 |a marketingové komunikace 
653 |a marketingový mix 
653 |a komunikační mix 
653 |a reklama 
653 |a měřitelnost reklamy 
653 |a integrované marketingové komunikace 
653 |a řízení lidských zdrojů 
653 |a komunikační agentura 
653 |a struktura komunikační agentury 
653 |a systém vedení 
653 |a odměňování 
653 |a spolupráce s klientem 
653 |a brief 
653 |a slovník pojmů 
653 |a marketing communication 
653 |a marketing mix 
653 |a communication mix 
653 |a advertising 
653 |a advertising measurability 
653 |a human resource management 
653 |a communication agency 
653 |a communication agency structure 
653 |a management system 
653 |a remunerating 
653 |a cooperation with the client 
653 |a brief 
653 |a glossary 
655 4 |a diplomová práce 
700 1 |a Létalová, Petra  |4 ths 
710 2 |a Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací  |4 dgg 
710 2 |a Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications  |4 dgg 
856 4 0 |u http://hdl.handle.net/10563/1822  |y Plný text v Digitální knihovně UTB