Description
Item Description: Studijní obor: Veřejná správa a regionální rozvoj
Studijní obor: Public sector administration and regional development
Ústav: Ústav veřejné správy a regionálního rozvoje
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky
Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics
Access: Bez omezení