LEADER 02314ntm a22006257u 4500
001 zp1927
041 |a cze 
100 1 |a Mončeková, Veronika  |4 dis 
245 1 0 |a Projekt uplatnění absolventů FaME UTB ve společnosti Ekolak s.r.o. 
246 |a Project enable graduates from FaME UTB of the company Ekolak s.r.o. 
260 |c 2006 
300 |a 78 s. 
500 |a Studijní obor: Management a marketing 
500 |a Studijní obor: Management and Marketing 
500 |a Ústav: Ústav managementu 
500 |a Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky 
500 |a Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics 
506 |a Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 12.05.2008 
653 |a řízení lidských zdrojů 
653 |a profil pracovního místa 
653 |a profil pracovníka 
653 |a získávání pracovníků 
653 |a výběrové řízení 
653 |a přijímání a adaptace 
653 |a Univerzita Tomáše Bati 
653 |a Fakulta managementu a ekonomiky 
653 |a absolventi vysokých škol 
653 |a úřad práce 
653 |a organizační struktura 
653 |a manažer řízení lidských zdrojů 
653 |a diplomová práce a praxe 
653 |a výzkumný projekt 
653 |a job rotation 
653 |a časová analýza 
653 |a nákladová analýza 
653 |a human resources management 
653 |a job profile 
653 |a recruitment of staff 
653 |a selection procedure 
653 |a enrolment and adaptation 
653 |a the Thomas Bata University 
653 |a Faculty and Management and Economics 
653 |a university graduates 
653 |a employment bureau 
653 |a organizational scheme 
653 |a human resources manager 
653 |a dissertation and practice 
653 |a research project 
653 |a job rotation 
653 |a cost-benefit analysis 
655 4 |a diplomová práce 
700 1 |a Matošková, Jana  |4 ths 
710 2 |a Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky  |4 dgg 
710 2 |a Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics  |4 dgg 
856 4 0 |u http://hdl.handle.net/10563/889  |y Plný text v Digitální knihovně UTB