Narrow Search

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky 112 České vysoké učení technické v Praze. Strojní fakulta 76 České vysoké učení technické v Praze. Elektrotechnická fakulta 59 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Technologická fakulta 39 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze. Fakulta potravinářské a biochemické technologie 27 Univerzita Palackého. Pedagogická fakulta 25 See all ...
by Ditl, Pavel, 1943-
Published 2000
by Bošek, Jaroslav
Published 1985
by Čopíková, Jana, 1943-
Published 1997
by Komenda, Josef
Published 1986
by Davídek, Jiří, 1932-2015
Published 1991
by Kafka, Stanislav, 1954-
Published 1989