Narrow Search

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky 112 České vysoké učení technické v Praze. Strojní fakulta 76 České vysoké učení technické v Praze. Elektrotechnická fakulta 59 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Technologická fakulta 39 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze. Fakulta potravinářské a biochemické technologie 27 Univerzita Palackého. Pedagogická fakulta 25 See all ...
by Burianec, Zdeněk, 1928-1996
Published 1969
by Burianová, Jana, Knapp, Stanislav
Published 1969
by Haluzíková, Anežka
Published 1989
by Píštěk, Antonín, 1937-
Published 1988
by Multrus, Vladimír
Published 1967
by Kráľ, Miloš, 1952-
Published 2000
by Vavřín, Petr, 1937-
Published 1966