Narrow Search

Univerzita Karlova 113 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky 86 České vysoké učení technické v Praze. Strojní fakulta 81 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Technologická fakulta 59 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze 55 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky 45 See all ...
by Keller, Jan, 1955-
Published 2005
by Peprník, Jaroslav, 1927-
Published 1984
Published 2011
by Eliopoulos, Charlotte, 1948-
Published 2018
by Sysel, Martin, 1975-
Published 2006