Narrow Search

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky 112 České vysoké učení technické v Praze. Strojní fakulta 76 České vysoké učení technické v Praze. Elektrotechnická fakulta 59 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Technologická fakulta 40 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze. Fakulta potravinářské a biochemické technologie 28 Univerzita Palackého. Pedagogická fakulta 25 See all ...
by Kráľ, Miloš, 1952-
Published 2000
by Vavřín, Petr, 1937-
Published 1966
Published 1989
Published 1985
by Strejc, Vladimír, 1921-
Published 1970
by Zítko, Jan
Published 1977