Narrow Search

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky 112 České vysoké učení technické v Praze. Strojní fakulta 76 České vysoké učení technické v Praze. Elektrotechnická fakulta 59 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Technologická fakulta 40 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze. Fakulta potravinářské a biochemické technologie 28 Univerzita Palackého. Pedagogická fakulta 25 See all ...
by Kříž, Jaroslav
Published 1974
by Veber, Jaromír, 1953-
Published 1998
by Novák, Ludvík, 1936-2008
Published 1988
by Budinský, Bruno, 1934-1988
Published 1982
by Burianec, Zdeněk, 1928-1996
Published 1969
by Burianová, Jana, Knapp, Stanislav
Published 1969
by Haluzíková, Anežka
Published 1989
by Píštěk, Antonín, 1937-
Published 1988
by Multrus, Vladimír
Published 1967