Krajina jako dílo. Kritický katalog výstavy

Bibliographic Details
Title: Krajina jako dílo. Kritický katalog výstavy
Publisher Information: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Brně 2016-12-01
Document Type: Electronic Resource
Abstract: Kritický katalog k výstavě, zpracovaný v digitální podobě, zahrnuje hlavní témata výstavy a soupis vybrané drobné sakrální architektury a plenérových sochařských děl zkoumaných na projektem řešeném území. Katalog dále obsahuje shrnutí úspěšných a na výstavě zčásti prezentovaných návrhů krajinotvorných staveb a artefaktů od studentů FA VUT v Brně, kteří na zadání v letech 2013–2016 spolupracovali.
The resulting book in digital form includes the main themes of the exhibition and a list of selected small sacred architecture and outside located sculptures in the landscape area of this research project. The book also contains summaries of successful proposals, designed by students of FA VUT (cooperated in the research project, 2013-2016), and presented partly at the exhibition.
Index Terms: raně novověká kulturní krajina, barokní architektura, drobná plenárová architektura, poklony, kulturní dědictví, ekonomické změny v krajině, sociální rozměr změn v krajině, early modern landscape, barocque architecture, wayside architecture, cultural heritage, economical changes in landscape, social dimension of changes in landscape
URL: http://hdl.handle.net/11012/178452
http://baroknikrajinou.cz/sites/default/files/file_attach/Krajina_jako_dilo_katalog_final.pdf
Krajina jako dílo. Kritický katalog výstavy
http://baroknikrajinou.cz/sites/default/files/file_attach/Krajina_jako_dilo_katalog_final.pdf
Availability: Open access content. Open access content
openAccess
(C) Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Brně
Note: Czech
Other Numbers: CZBUT oai:dspace.vutbr.cz:11012/178452
Krajina jako dílo. Kritický katalog výstavy. 2016, p. -.
978-80-87967-09-6
146146
1105384801
Contributing Source: BRNO UNIV OF TECHNOL
From OAIster®, provided by the OCLC Cooperative.
Accession Number: edsoai.on1105384801
Published: 2016
Database: OAIster

Electronic Resource