Zajištění provozování dráhy v souladu s potřebami obrany státu

Bibliographic Details
Title: Zajištění provozování dráhy v souladu s potřebami obrany státu
Additional Titles: Ensuring the operation of the railway infrastructure in accordance with the needs of the state defense
Publisher Information: Univerzita Pardubice 2018-06-14T06:14:17Z 2018-06-14T06:14:17Z 2018 2018-05-23 2018-06-13
Added Details: Soušek, Radovan
Viskup, Pavel
Pittner, Radim
Document Type: Electronic Resource
Abstract: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace zajišťovala přípravu na provozování dráhy po potřeby obrany státu na základě smlouvy o zabezpečení mobilizační dodávky. Tato smlouva byla uzavřena s Ministerstvem obrany České republiky. K 31. 12. 2016 byla Ministerstvem obrany České republiky její platnost ukončena vypovězením smlouvy. Tímto aktem Správa železniční dopravní cesty, státní organizace přišla o statut subjektu hospodářské mobilizace. Tento statut umožňoval využití specifických nástrojů pro přípravu na řešení krizové situace a její řešení.
Railway Infrastructure Administration, state organization provided preparation for the operation of the railroad as required by the state defense based of a contract for securing the mobilization supply. As of 31 December 2016, the Ministry of Defense terminated the contract. By this act Railway Infrastructure Administration, state organization lost the status of economic mobilization entity. This status allowed for the use of specific tools for crisis preparedness and crisis management.
Dopravní fakulta Jana Pernera
Diplomant přednesl ucelenou a logicky uspořádanou obhajobu své diplomové práce. V ní dokázal přesvědčivým způsobem obhájit závěry svých řešení. Na poznámky, resp. připomínky oponenta reagoval správně a v plném rozsahu je zodpověděl. U doplňkových otázek prokázal schopnost logického myšlení, pohotové reakce, jasného a srozumitelného vysvětlení.
Index Terms: bezpečnost, obrana státu, mobilizace, doprava, provozování dráhy, safety, national defence, mobilization, transport, rail operation, diplomová práce
Availability: Open access content. Open access content
Bez omezení
Note: 103 s.
application/pdf
application/pdf
application/pdf
Czech
Other Numbers: CZPAR oai:dk.upce.cz:10195/71138
Univerzitní knihovna (studovna)
https://hdl.handle.net/10195/71138
D37830
36033
1100093860
Contributing Source: UNIV LIBR OF THE UNIV OF PARDUBICE
From OAIster®, provided by the OCLC Cooperative.
Accession Number: edsoai.on1100093860
Published: 2018
Database: OAIster

Electronic Resource