'Smutný příběh Gillyho Bodkina' Dokumentace průběhu přípravy a realizace bakalářské práce a rešerše

Bibliographic Details
Title: 'Smutný příběh Gillyho Bodkina' Dokumentace průběhu přípravy a realizace bakalářské práce a rešerše
Additional Titles: 1.Documentation of preparation and realization of bachelors work and background research 2.Animated film - The sad history of Gilly Bodkin
Publisher Information: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 2010-07-17T23:02:34Z 2010-07-17T23:02:34Z 2009-08-24 2016-08-24 2009-02-26
Added Details: Podešvová, Alena
Document Type: Electronic Resource
Abstract: V této práci se zabývám popisem vzniku svého animovaného filmu.Jedná se o film kreslený a upravovaný v počítači.Práce obsahuje popis průběhu práce od prvotního námětu, inspirativní zdroje, přes samotnou realizaci, úskalí s ní spojená, až po závěrečnou postprodukci.Součástí přílohy je technický scénář a výtvarné návrhy.
My work is about the process of making my own film.It's 2D computer animation, all drawn and postproducted in computer.In this work I'm writing about getting the first idea, inspiration, realization and problems connected with it.The part of a supplement is technical script and art proposals.
Ústav animace a audiovize
obhájeno
Index Terms: 2D animace, film, příběh, Adobe After Effect, záběr, střih, zvuk, rokoko, Anglie, odívání, barokní architektura, kůň, kočár, jablko, cukrátko, sen, smrt, touha, duch, vysvobození, 2D animation, story, shot, cut, sound, rococo, England, clothing, baroque architecture, horse, carriage, an apple, candy, dream, death, yearning, ghost, deliverance, bakalářská práce
URL: http://hdl.handle.net/10563/9703
Availability: Open access content. Open access content
Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 24.08.2016
IP
Note: 46 s, 22 s. obr. příloh
11611319 bytes
application/pdf
Czech
Other Numbers: CZTVZ oai:digilib.k.utb.cz:10563/9703
Elektronický archiv Knihovny UTB
8229
948901793
Contributing Source: UNIVERZITA TOMASE BATI VE ZLINE
From OAIster®, provided by the OCLC Cooperative.
Accession Number: edsoai.ocn948901793
Published: 2010
Database: OAIster

Electronic Resource