Lidské chování v prostoru a čase: teoreticko-metodologická východiska

Bibliographic Details
Title: Lidské chování v prostoru a čase: teoreticko-metodologická východiska
Authors: FRANTÁL BOHUMIL, KLAPKA PAVEL, SIWEK TADEUSZ
Source: Sociologický Časopis / Czech Sociological Review. 48(5):833-857
Access URL: https://www.jstor.org/stable/23535038
Published: 2012
Database: JSTOR Journals

Academic Journal