Sexuální scénáře v paradigmatické a postparadigmatické společnosti

Bibliographic Details
Title: Sexuální scénáře v paradigmatické a postparadigmatické společnosti
Authors: Martin Fafejta
Source: Sociální studia, Vol 11, Iss 1 (2016)
Publisher Information: Masaryk University, Faculty of Social Studies, 2016.
Publication Year: 2016
Collection: LCC:Sociology (General)
Subject Terms: sexualita, sexuální scénáře, kulturní, interpersonální a intrapsychické scénáře, paradigmatická a postparadigmatická společnost, demokratický vztah, Sociology (General), HM401-1281
Description: John H. Gagnon a William Simon ve své knize Sexual Conduct argumentují, že homosexualita mezi ženami je nepřirozená, avšak nepřirozená přesně tím způsobem, jakým je každé lidské chování nepřirozené: totiž tak, že nemá žádný jasně předurčený a pevný tvar a obsah. Toto tvrzení shrnuje obecný pohled autorů na lidskou sexualitu, která je podle nich nejen determinována přírodou, ale také sociálně konstituována, a to na třech úrovních: na úrovních kulturních, interpersonálních a intrapsychických scénářů, které určují kdo, kdy, kde, jak, s kým a proč se podílí na sexuálních aktivitách. Kulturní scénáře jsou sociálními institucemi. Interpersonální scénáře jsou aplikacemi kulturních scénářů na specifické situace, v jejichž rámci jsou náležité identity dávány do souladu s požadovanými očekáváními zúčastněných aktérů. Intrapsychické scénáře jsou sociálně ustavenými formami mentálního života. Teorie sociálních scénářů říká, že sexualita je proces a sexuální scénáře procházejí změnami. Simon a Gagnon píší o transformaci paradigmatické společnosti ve společnost postparadigmatickou. Aktéři v paradigmatické společnosti následují několik převládajících kulturních scénářů a omezený soubor „ritualizovaných improvizací“, zatímco postparadigmatickou společnost charakterizuje multiplikace scénářů. Tato multiplikace nutně nevede k liberalizaci sexuality; může rovněž zapříčiňovat nejistotu ohledně toho jak jednat v souladu s očekáváními druhých.
Document Type: article
File Description: electronic resource
Language: Czech
English
Slovak
ISSN: 1214-813X
1803-6104
Relation: https://journals.muni.cz/socialni_studia/article/view/6011; https://doaj.org/toc/1214-813X; https://doaj.org/toc/1803-6104
Access URL: https://doaj.org/article/84957138aca94da89171f1d609784eac
Accession Number: edsdoj.84957138aca94da89171f1d609784eac
Published: 2016
Database: Directory of Open Access Journals

Academic Journal