Research of Financing Technological Equipment in Process of Loading and Transportation of Sand and Gravel/ Výzkum Financování Technologických Zařízení V Procesu Nakládání A Dopravy Štěrkopísků

Bibliographic Details
Title: Research of Financing Technological Equipment in Process of Loading and Transportation of Sand and Gravel/ Výzkum Financování Technologických Zařízení V Procesu Nakládání A Dopravy Štěrkopísků
Authors: Kučerová Lucie
Source: GeoScience Engineering, Vol 58, Iss 4, Pp 35-40 (2012)
Publisher Information: VSB-Technical University of Ostrava, 2012.
Publication Year: 2012
Collection: LCC:Geology
Subject Terms: sources of financing, leasing, outsourcing, sand and gravel, Geology, QE1-996.5
Description: Příspěvek se zabývá problematikou financování technologických investic. Konkrétně jde o proces nakládání a dopravy štěrkopísků. Výzkum byl proveden formou dotazníkového šetření. Hlavním cílem příspěvku je zjistit, z jakých zdrojů je financován proces nakládání a dopravy štěrkopísků ve vybraných podnicích. Dalším cílem bylo vyhodnotit, zda vybrané průmyslové podniky outsourcují proces nakládání a dopravy. Pokud ano, pak bylo zapotřebí zjistit, jaký je nejčastější důvod takového rozhodnutí. Problematika financování technologických procesů při nakládání a dopravě štěrkopísků představuje zajímavou oblast, která doposud nebyla zmapována.
Document Type: article
File Description: electronic resource
Language: English
ISSN: 1802-5420
Relation: http://www.degruyter.com/view/j/gse.2012.58.issue-4/gse-2014-0043/gse-2014-0043.xml?format=INT; https://doaj.org/toc/1802-5420
DOI: 10.2478/gse-2014-0043
Access URL: https://doaj.org/article/6892d50f355c40aabebcb0573e379129
Accession Number: edsdoj.6892d50f355c40aabebcb0573e379129
Published: 2012
Database: Directory of Open Access Journals

Academic Journal