Vzdělání k udržitelné spotřebě a životnímu stylu – cíle a výstupy

Bibliographic Details
Title: Vzdělání k udržitelné spotřebě a životnímu stylu – cíle a výstupy
Authors: Jana Dlouhá, Laura Henderson, Roman Kroufek, Kateřina Jančaříková, Simona Neprašová
Source: Envigogika, Vol 16, Iss 1 (2021)
Publisher Information: Karolinum Press, 2021.
Publication Year: 2021
Subject Terms: Transformativní učení, odpovědná spotřeba, udržitelný životní styl, vzdělávání pro udržitelnost, kompetence, Special aspects of education, LC8-6691, Environmental sciences, GE1-350
Description: Článek rekapituluje teoretická východiska vzdělávání zaměřeného na rozvíjení návyků a chování v oblasti udržitelné spotřeby, a jejich prostřednictvím i na celkovou změnu životního stylu. Zdůrazňuje význam transformativního učení jakožto základního rámce pro tento typ učení, hledá související koncepty, které pomohou stanovit relevantní vzdělávací cíle – aktivní přístup, akční kompetence, klíčové kompetence pro udržitelnost. Autoři diskutují též nástroje, kterými by tyto cíle byly dosažitelné ve školní výuce: pro citlivou povahu transformativního učení a jeho působení na vnitřní změny osobnosti navrhují postupy vzdělávání pro budoucnost, kreativního učení nebo ty, jež jsou uplatňovány při řešení konfliktů a v rámci celoinstitucionálního přístupu. Rekapitulují a zobecňují zkušenosti s designem programu odpovědné spotřeby pro děti/žáky/studenty mateřských až středních škol, a vyvozují závěry pro využití konceptu transformativního učení ve vzdělávání dětí (ve srovnání s učením dospělých). Výsledkem teoretických úvah i společných aktivit v praxi je návrh hodnotícího nástroje, pomocí kterého lze reflektovat postup při naplňování vzdělávacích cílů v dané oblasti – kompetencí k odpovědné spotřebě a změně životního stylu.
Document Type: article
File Description: electronic resource
Language: Czech
English
Slovak
ISSN: 18023061
1802-3061
Relation: https://www.envigogika.cuni.cz/index.php/Envigogika/article/view/619; https://doaj.org/toc/1802-3061
DOI: 10.14712/18023061.619
Access URL: https://doaj.org/article/377edc03b997459db9df7e3be9185a90
Accession Number: edsdoj.377edc03b997459db9df7e3be9185a90
Published: 2021
Database: Directory of Open Access Journals

Academic Journal