Thajské cukrovarnictví a možnosti jeho růstu.

Bibliographic Details
Title: Thajské cukrovarnictví a možnosti jeho růstu. (Czech)
Alternate Title: THAI SUGAR INDUSTRY AND POSSIBILITIES OF GROWTH. (English)
Authors: Hinčica, Vít
Source: Listy Cukrovarnicke a Reparske; kve/cer2014, Vol. 130 Issue 5/6, p190-195, 6p
Subject Terms: SUGAR industry, SUGAR -- Export & import trade, SUGARCANE products, ETHANOL as fuel, FREE trade
Geographic Terms: THAILAND
Abstract (English): Thailand is the second biggest sugar exporter in the world and its sugar industry has enjoyed a long-standing expansion. However, such a growth has some limits that are, in the case of Thailand, closely related to low efficiency. Weak investments in the sectoral research, relatively tough market regulation and certain persisting difficulties in obtaining financial resources, do not promise an early correction which is, though, an indispensable condition for maintaining and strengthening the current importance of the Thai sugar industry, which must respond to the ambitious government plans concerning further sugar and ethanol expansion, as well as to the forthcoming trade liberalization within the AEC. [ABSTRACT FROM AUTHOR]
Abstract (Czech): Thajsko je druhým nejvĕtším svĕtovým exportérem cukru a jeho cukrovarnický průmysl se tĕší dlouholeté expanzi. Tento růst má ovšem své limity, které jsou v případĕ Thajska úzce spjaté s nízkou produktivitou. Slabé investice do odvĕtvového výzkumu, relativnĕ silná regulace trhu a jistá přetrvávající úskalí při získávání finančních zdrojů neslibují brzkou nápravu, která je přitom nezbytnou podmínkou pro udržení a posílení stávající pozice thajského cukrovarnictví, jež musí odpovídat nejen na ambiciózní plány vlády týkající se další expanze cukru a lihu, ale i na blížící se liberalizaci obchodu v rámci AEC. [ABSTRACT FROM AUTHOR]
: Copyright of Listy Cukrovarnicke a Reparske is the property of VUC Praha a.s. and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use. This abstract may be abridged. No warranty is given about the accuracy of the copy. Users should refer to the original published version of the material for the full abstract. (Copyright applies to all Abstracts.)
Published: kve/cer2014
Database: Supplemental Index

Academic Journal