Škodovy závody a výstavba cukrovarů v Číně před druhou světovou válkou.

Bibliographic Details
Title: Škodovy závody a výstavba cukrovarů v Číně před druhou světovou válkou. (Romanian)
Alternate Title: ŠKODA WORKS AND THE CONSTRUCTION OF S UGAR REFINERIES IN CHINA BEFORE WORLD WAR II. (English)
Authors: Skřivan, Aleš
Source: Listy Cukrovarnicke a Reparske; Nov2011, Vol. 127 Issue 11, p361-365, 5p, 8 Black and White Photographs
Subject Terms: SUGAR factories, PUBLIC debts, COLLECTING of accounts, ECONOMIC competition
Geographic Terms: CHINA
Abstract (English): Inter-war China was not one of Czechoslovakia's most important business partners and yet it became an important market for certain strategic industrial enterprises. One of them was Škoda Works in Plzen, which from the mid-1920s century exported a range of products (mainly locomotives and power plant equipment) to China. The slump in the "Chinese trade" at the beginning of the 1930s was followed by favourable circumstances for the company's involvement in the construction of sugar refineries in China, with the Škoda Works' activities being in fact limited to the South-Chinese province of Guangdong. Considering the specifics of the Chinese market and the strong competition there, Škoda Works' winning of several important contracts was its indisputable success. Nevertheless, the construction of sugar refineries in China also brought Škoda Works new problems, such as those related to difficult and the prolonged collection of debts. [ABSTRACT FROM AUTHOR]
Abstract (Romanian): Meziválečná Čína nepatřila k nejvýznamnějších obchodním partnerům Československa, přesto se stala významným trhem pro některé strategické průmyslové podniky. Jedním z nich byla i plzeňská Škodovka, která vyvážela od druhé poloviny 20. let do Číny celou řadu výrobků (především lokomotivy a elektrárenské zařízení). Po propadu „čínských obchodů“ na počátku 30. let vznikly příznivé okolnosti pro zapojení plzeňského podniku do výstavby cukrovarů v Číně, přičemž aktivity Škodovky v této oblasti se v podstatě omezovaly na jihočínskou provincii Kuang-tung (Guangdong). S ohledem na specifika čínského trhu a silnou konkurenci bylo získání několika významných zakázek nesporným úspěchem Škodovky. Na druhé straně výstavba cukrovarů v Číně přinesla plzeňskému podniku i nové problémy, například v souvislosti s velmi obtížným a dlouhotrvajícím vymáháním pohledávek. [ABSTRACT FROM AUTHOR]
: Copyright of Listy Cukrovarnicke a Reparske is the property of VUC Praha a.s. and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use. This abstract may be abridged. No warranty is given about the accuracy of the copy. Users should refer to the original published version of the material for the full abstract. (Copyright applies to all Abstracts.)
Published: Nov2011
Database: Supplemental Index

Academic Journal