Proti systému! Český radikální konzervativismus, fašismus a nacionální socialismus 20. a 21. století.

Bibliographic Details
Title: Proti systému! Český radikální konzervativismus, fašismus a nacionální socialismus 20. a 21. století. (Czech)
Authors: Slačálek, Ondřej
Source: Politologicka Revue; 2021, Issue 1, p85-98, 14p
Published: 2021
Database: Supplemental Index

Academic Journal