NOVÝ INSTITUCIONALISMUS V PEDAGOGICE.

Bibliographic Details
Title: NOVÝ INSTITUCIONALISMUS V PEDAGOGICE. (Czech)
Alternate Title: NEW INSTITUTIONALISM IN EDUCATIONAL SCIENCES. (English)
Authors: DVOŘÁK, DOMINIK
Source: Studia Paedagogica; 2012, Vol. 17 Issue 2, p9-26, 18p
Subject Terms: EDUCATIONAL change, EDUCATION & society, PRIMARY education, SECONDARY education, SCHOOL districts, SCHOOL administration, PRIMARY schools
Geographic Terms: CZECH Republic
Abstract (English): A major educational reform of primary and lower secondary education was launched in the Czech Republic recently. Nevertheless, recent decline of TIMSS and PISA results of Czech pupils raised debates about further measures for improvement of the national school system. In this paper, the new institutionalism is outlined as a valuable theoretical framework for deeper understanding of the Czech schools and for the analysis of the problems encountered by the reform. For instance, the promotion of general key competences as the preferred goal of Czech primary school may be in conlict with the "global culture of schooling" that emphasizes academic outcomes measured by PISA or TIMSS. [ABSTRACT FROM AUTHOR]
Abstract (Czech): Přestože velká reforma českého základního vzdělávání byla iniciována relativně nedávno, pod vlivem klesajících výsledků českých žáků v mezinárodních šetřeních jako TIMSS a PISA se diskutuje o dalších zásazích do českého vzdělávacího systému. Článek podává nárys teorie nového institucionalismu, kterou autor považuje za vhodný teoretický rámec pro hlubší pochopení charakteristik českého školství a problémů, na něž narážejí snahy o reformu. Například více či méně oborově založené kognitivní úlohy šetření PISA a TIMSS odrážejí určitou „globální kulturu školního vzdělávání", která se ne zcela kryje s idejemi české reformy poněkud jednostranně akcentující nadoborové, obtížně měřitelné klíčové kompetence. [ABSTRACT FROM AUTHOR]
: Copyright of Studia Paedagogica is the property of Masaryk University, Faculty of Arts and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use. This abstract may be abridged. No warranty is given about the accuracy of the copy. Users should refer to the original published version of the material for the full abstract. (Copyright applies to all Abstracts.)
Published: 2012
Database: Complementary Index

Academic Journal