COVID-19 SALGINIYLA OLUŞAN KRİZLERİN TURİZM FAALİYETLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN TURİZM AKADEMİSYENLERİ TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ.

Bibliographic Details
Title: COVID-19 SALGINIYLA OLUŞAN KRİZLERİN TURİZM FAALİYETLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN TURİZM AKADEMİSYENLERİ TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ.
Alternate Title: Investigating Impacts of Covid-19 Crisis on Tourism Activities by the Perspective of Tourism Researchers.
Authors: KİPER, Vahit Oğuz1 oguzkiper@subu.edu.tr, SARAÇ, Ömer2 osarac@kastamonu.edu.tr, ÇOLAK, Oğuz1 oguzcolak@subu.edu.tr, BATMAN, Orhan3 obatman@subu.edu.tr
Source: Balikesir University Journal of Social Sciences Institute. 2020, Vol. 23 Issue 43, p527-551. 25p.
Subject Terms: *COVID-19 pandemic, *TOURISM, *CRISIS management, *TOURISM management, *BUSINESS enterprises
Abstract (English): Covid-19 pandemic strikes the world as whole and have negative impacts in many ways and also caused to pause ongoing life all around globe as a disaster and crisis. Tourism feels the consequences of this crisis like almost all others. It is considered to be highly important to draw a rescue route for tourism industry after this disaster while it still feels the impact and while the path ahead is still blur. This paper aims to investigate specialists' views who work and study on tourism field as academic. The main focus of this paper is to determine how much damage tourism industry takes by this pandemic and how to recover from it. Both qualitative and quantitative analyzes are used in order to clarify findings of this research. According to findings, academics have significant worries about the future of tourism industry and also about the amount of damage that it will take. However, there are quite recommendations about recovering from it. This paper also aims to contribute to tourism enterprises, government decision makers about tourism and other researchers who might study about this subject. [ABSTRACT FROM AUTHOR]
Abstract (Turkish): Covid-19 salgını tüm dünyayı olumsuz yönde etkileyen ve birçok ülkede hayatın durmasına sebep olan bir kriz ve felaket olarak yorumlanmaktadır. Bu krizin etkileri birçok sektörde ve endüstride olduğu gibi turizm endüstrisinde de hissedilmektedir. Bu kriz ya da felaketin etkilerinin hala hissedildiği ve geleceğe yönelik belirsizliklerin olduğu dönemde, sürecin normalleşmeye başladığı zamanlarda turizm endüstrisinin aldığı/alacağı yaraları nasıl saracağına dair bir yol haritası çizmek önem taşımaktadır. Çalışmanın amacı uzman görüşüne başvurarak turizm alanında çalışan akademisyenlerden görüş almaktadır. Salgının turizm faaliyetlerine ne ölçüde hasar verebileceği ve bu hasarın nasıl giderilebileceği bu araştırmanın temel odak noktalarıdır. Araştırma kapsamında niceliksel ve niteliksel analizler birlikte kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre turizm akademisyenlerinin turizm endüstrisinin salgın dolayısı ile ciddi kayıplar yaşayabileceğine dair endişeleri bulunmaktadır. Bununla birlikte bu kayıpların giderilebilmesi için sundukları görüşler analiz edilmiş ve derlenmiştir. Çalışmanın turizm işletmecileri, turizm kamu karar vericileri ve bu alanda çalışmayı düşünen diğer araştırmacılara katkı sunması beklenmektedir. [ABSTRACT FROM AUTHOR]
: Copyright of Balikesir University Journal of Social Sciences Institute is the property of Balikesir University, Institute of Social Sciences and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use. This abstract may be abridged. No warranty is given about the accuracy of the copy. Users should refer to the original published version of the material for the full abstract. (Copyright applies to all Abstracts.)
Published: 2020
Database: Academic Search Complete

Academic Journal