Turizm Araştırmalarında İhmal Edilen Bir Konu: Turist Ölümleri (Antalya Örneği).

Bibliographic Details
Title: Turizm Araştırmalarında İhmal Edilen Bir Konu: Turist Ölümleri (Antalya Örneği).
Alternate Title: A NEGLECTED ISSUE IN TOURISM STUDIES: TOURIST DEATHS (THE CASE OF ANTALYA).
Authors: KERVANKIRAN, İsmail1 ikervankiran03@gmail.com, ÇUHADAR, Murat2 muratcuhadar@sdu.edu.tr, ONGUN, Utku3 utkuongun@mehmetakif.edu.tr
Source: Marmara Cografya Dergisi. Jul2020, Issue 42, p155-167. 13p.
Subject Terms: *NEWSPAPER publishing, *TOURISM, *TOURISM marketing, *MIDDLE age, *AGE groups, *DISCIPLINE of children
Geographic Terms: TURKEY, ANTALYA (Turkey)
Abstract (English): The priority of the tourism industry is to improve the consumption culture and the tourism market further by satisfying consumers and providing unique experiences to travelers. The tourism academy, which has a high market dependence, also attaches importance to the issues related to the development of the sector and avoids issues such as accidents and sickness incurred by tourists as well as deaths. One of the issues on the agenda of popular media, but has been neglected in tourism studies, are the deaths of tourists while traveling. The rather inadequate number of studies regarding tourist deaths in Turkey constitutes the main motivation for this study. The intention of this study is to examine the causes of the death of tourists in Turkey according to their nationality, gender, age and create awareness of the social aspects of the death of tourists from the aspect of tourism by using a sample from Antalya and contribute to the literature. The archives of two local newspapers published in Antalya province have been used as data source in the study. Newspaper news items for 2017 and 2018 were scanned to reach a total of 59 tourist deaths which were evaluated. According to the obtained data the majority of the decedent tourists were male tourists in the middle age group with tourists from Russia and Germany in the forefront. The cause of death of tourists was mainly drowning and accidents. However, sociological, spatial, psychological, legal and political impact of tourist deaths in Turkey need to be explored in depth by different disciplines. [ABSTRACT FROM AUTHOR]
Abstract (Turkish): Turizm sektörünün önceliği tüketiciyi memnun ederek ve seyahate katılanlara eşsiz deneyimler yaşatarak tüketim kültürünü ve turizm piyasasını daha fazla geliştirmektedir. Piyasa bağımlılığı yüksek olan turizm akademisi de sektörün gelişmesine yönelik konuları daha fazla önemsemekte ve sektörün görmezden geldiği turist kazaları, hastalıkları ve ölümleri gibi konulardan uzak durmaktadır. Popüler medyada gündem olan ancak turizm araştırmalarında ihmal edilen konulardan birisi seyahatler sırasında yaşanan turist ölümleridir. Türkiye'de turist ölümlerine yönelik yapılan çalışmaların oldukça yetersiz olması bu çalışmanın temel motivasyonunu oluşturmaktadır. Bu doğrultuda çalışmanın amacı, Türkiye'de yaşanan turist ölümlerinin nedenlerini, ölen turistlerin cinsiyete, yaşa ve milliyetlerine göre durumlarını Antalya örnekleminde incelemek, turizmin sosyal yönünü ilgilendiren turist ölümleri konusunda farkındalık oluşturmak ve literatüre katkı sağlamaktır. Çalışmada veri kaynağı olarak Antalya ilinde yerel yayın yapan iki gazetenin arşivlerinden yararlanılmıştır. 2017 ve 2018 yıllarına ait gazete haberleri taranmış, toplamda 59 turist ölümü sayısına ulaşılmıştır ve bu turist ölümleri değerlendirilmiştir. Elde edilen verilere göre; ölen turistlerin çoğunluğunu orta yaş grubundaki erkek turistler oluşturmaktadır ve bunlar içerisinde Rusya ve Almanya'dan gelen turistler ön sırada yer almaktadır. Turistlerin ölüm nedeni ise genellikle boğulma ve kazalardır. Bununla birlikte Türkiye'deki turist ölümlerinin toplumsal, mekânsal, psikolojik, hukuki, siyasi etkilerinin farklı disiplinler tarafından derinlemesine araştırılmaya ihtiyacı vardır. [ABSTRACT FROM AUTHOR]
: Copyright of Marmara Cografya Dergisi is the property of Marmara University and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use. This abstract may be abridged. No warranty is given about the accuracy of the copy. Users should refer to the original published version of the material for the full abstract. (Copyright applies to all Abstracts.)
Published: Jul2020
Database: Academic Search Complete

Academic Journal