Refine Results

PSYCHOLOGICKÉ ZÁKLADY VERBÁLNÍ KOMUNIKACE.
Authors: Průcha, J.
Published: 2015
Resource Type: Academic Journal
Source: Ceskoslovenska Psychologie. 2015, Vol. 59 Issue 6, p579-580. 2p.


Brněnské implantační centrum: výsledky léčby jednostranné kochleární implantace u dospělých pacientů.
Authors: Gál, B.; Kostřica, R.; Hložek, J.; Talach, T.; Rottenberg, J.; Veselý, M.; Šlapák, I.; Urík, M.; Hošnová, D.; Čefelínová, J.; Horová, I.; Budíková, M.
Published: 2019
Resource Type: Academic Journal
Source: Otorhinolaryngology & Phoniatrics / Otorinolaryngologie a Foniatrie. 2019, Vol. 68 Issue 1, p18-23. 6p.


LINGUISTIC INTEGRATION OF MIDDLE SCHOOL IMMIGRANT CHILDREN IN CZECHIA.
Authors: KOSTELECKÁ, YVONA; KOSTELECKÝ, TOMÁŠ; VODIČKOVÁ, KATEŘINA; JANČAŘÍK, ANTONÍN
Published: 2015
Resource Type: Academic Journal
Source: Acta Universitatis Carolinae Geographica. 2015, Vol. 50 Issue 2, p181-192. 12p.


Standardizace nutriční péče v domově pro seniory.
Authors: Jarošová, D.; Gabzdylová, M.; Kozáková, R.
Published: 2011
Resource Type: Academic Journal
Source: General Practitioner / Prakticky Lekar. Dec2011, Vol. 91 Issue 12, p714-717. 4p.


Linguistic integration of middle school immigrant children in Czechia
Authors: Yvona Kostelecká; Tomáš Kostelecký; Kateřina Vodičková; Antonín Jančařík
Published: 2015
Resource Type: Academic Journal
Source: Acta Universitatis Carolinae Geographica, Vol 50, Iss 2, Pp 181-192 (2015)


Zkoumání struktur ve výukové komunikaci: historie a současnost
Authors: Jiří Mareš
Published: 2016
Resource Type: Academic Journal
Source: Pedagogika, Vol 66, Iss 3 (2016)