Refine Results

Pohybové aktivity v kontextu Platónovy Ústavy. (Czech)
Authors: Mareš, Lukáš
Published: 2017
Resource Type: Academic Journal
Source: Physical Culture / Telesna Kultura; 2017, Vol. 40 Issue 2, p88-94, 7p


CONSIDERATIONS ON THE PROBLEM OF THE RELATIONSHIP BETWEEN MOVEMENT AND HEALTH.
Authors: HodaŇ, Bohuslav
Published: 2008
Resource Type: Academic Journal
Source: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica; 2008, Vol. 38 Issue 3, p7-14, 8p


SOMAESTHETICS AND PHILOSOPHICAL SELF-CULTIVATION: AN INTERSECTION OF PHILOSOPHY AND SPORT.
Authors: Forry, Joan Grassbaugh
Published: 2006
Resource Type: Academic Journal
Source: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica; 2006, Vol. 36 Issue 2, p25-28, 4p


Considerations on the problem of the relationship between movement and health Úvaha nad problémem vztahu mezi pohybem a zdravím
Authors: Bohuslav Hodaň
Published: 2008
Resource Type: Academic Journal
Source: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica, Vol 38, Iss 3, Pp 7-14 (2008)


Somestetika a filosofické seberozvíjení: Průsečík filosofie a sportu Somaesthetics and philosophical self-cultivation: An intersection of philosophy and sport
Authors: Joan Grassbaugh Forry
Published: 2006
Resource Type: Academic Journal
Source: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica, Vol 36, Iss 2, Pp 25-28 (2006)