Refine Results

Zuzana Masopustová, Petra Daňsová, Lenka Lacinová a kol. Jak to mají mámy: psychologický výzkum mateřství.
Authors: Habrdová, Kateřina
Published: 2020
Resource Type: Academic Journal
Source: E-psychologie. 2020, Vol. 14 Issue 4, p76-79. 4p.


This result is not displayed to guests


NUDA V EDUKAČNÍM KONTEXTU: TEORETICKÉ KONCEPTUALIZACE A VÝZKUMNÉ METODY.
Authors: PAVELKOVÁ, ISABELLA; URBANOVÁ, DENISA
Published: 2018
Resource Type: Academic Journal
Source: Ceskoslovenska Psychologie. 2018, Vol. 62 Issue 4, p350-365. 16p.


CHANGES IN COPING DURING ADOLESCENCE - POSSIBLE CONCEPTUALIZATIONS.
Authors: KOHOUTEK, Tomáš; MAREŠ, Jan; JEŽEK, Stanislav
Published: 2009
Resource Type: Academic Journal
Source: Studia Psychologica. 2009, Vol. 51 Issue 2/3, p167-182. 16p. 3 Diagrams, 2 Charts.


Výzkum v psychologii: etické aspekty.
Authors: Svoboda, Mojmír
Published: 2011
Resource Type: Conference
Source: Proceedings of the Conference on Social Processes & Personality. 2011, p314-315. 2p.