Refine Results

Neoliberálna guvernmentalita v sociálnom projektovaní vzdelávania / Neoliberal Governmentality in Social Designing of Education
Authors: ONDREJ KAŠČÁK; BRANISLAV PUPALA
Published: 2010
Resource Type: Academic Journal
Source: Sociologický Časopis / Czech Sociological Review. 46(5):771-799


Možnosti propojení systémů používaných v projektování výrobních systémů
Authors: Pavel Vik; Luis Dias; Guilherme Pereira
Published: 2009
Resource Type: Academic Journal
Source: ACC Journal, Vol 15, Iss 1, Pp 42-50 (2009)


K úloze sociálního projektování
Authors: ZDENĚK DAÁB; VLDIMÍR PERNICA
Published: 1983
Resource Type: Academic Journal
Source: Sociologický Časopis / Czech Sociological Review. 19(6):610-622


Errata: Sociální projektování — teoretická a metodologická východiska
Published: 1989
Resource Type: Academic Journal
Source: Sociologický Časopis / Czech Sociological Review. 25(2):223-223


Sociální projektování — teoretická a metodologická východiska
Authors: FRANTIŠEK KUTTA; ZDENĚK DRÁB
Published: 1988
Resource Type: Academic Journal
Source: Sociologický Časopis / Czech Sociological Review. 24(4):348-361


Sociální projektování v ČSSR
Authors: ZDENĚK DRÁB; VLADIMÍR PERNICA
Published: 1988
Resource Type: Academic Journal
Source: Sociologický Časopis / Czech Sociological Review. 24(4):362-372


Teorie a praxe sociálního projektování
Authors: Miloš Vítek
Published: 1986
Resource Type: Academic Journal
Source: Sociologický Časopis / Czech Sociological Review. 22(6):668-669


This result is not displayed to guests


Podnětná publikace o sociálním projektování
Authors: František Kutta; Vladimír Pernica
Published: 1984
Resource Type: Review
Source: Sociologický Časopis / Czech Sociological Review. 20(3):310-314


Princip tělesného skeneru MaNescan®
Authors: Marie Nejedlá
Published: 2012
Resource Type: Academic Journal
Source: ACC Journal, Vol 18, Iss 1, Pp 58-67 (2012)