Refine Results

czech medical association of je purkyne 30 masaryk university, faculty of arts 17 technical university of liberec 11 nakladatelstvi ceskoslovenske akademie ved 10 elsevier ltd 9 sprava krkonosskeho narodniho parku 9 More options ...
archaeologia historica 20 acta universitatis palackianae olomucensis. gymnica 15 general practitioner / prakticky lekar 14 sociologicky casopis / czech sociological review 12 acc journal 10 opera corcontica 9 More options ...

This result is not displayed to guests


Postmoderní próza jako kognitivní výzva: PRŮZKUM RŮZNÝCH PODOB JÁSTVÍ A ZKUŠENOSTI
Authors: Grišaková Marina; Richterová Olga
Published: 2012
Resource Type: Academic Journal
Source: Česká literatura. 60(6):884-902


This result is not displayed to guests


Pozdní reakce dárců na odběry krve - anonymní elektronický dotazníkový průzkum.
Authors: Papoušek, P.; Kráľovská, Z.; Suchý, T.; Procházková, R.
Published: 2018
Resource Type: Academic Journal
Source: Transfusiology & Haematology Today / Transfuze a Hematologie Dnes. 2018, Vol. 24 Issue 1, p46-52. 7p.


This result is not displayed to guests


Primary Research of Mine Waters from the Chrustenice Iron-Ore Deposit/ Prvotní Průzkum Důlních Vod Železorudného Ložiska Chrustenice
Authors: Bouchal Tomáš; Závada Jaroslav; Vojtková Hana; Langarová Silvie; Havelek Radim
Published: 2012
Resource Type: Academic Journal
Source: GeoScience Engineering, Vol 58, Iss 4, Pp 23-27 (2012)


Archeologický průzkum pusté rekreační chaty v Krkonoších
Authors: Lukáš Funk; Martin Váňa
Published: 2012
Resource Type: Academic Journal
Source: AntropoWebzin, Vol 8, Iss 3, Pp 233-240 (2012)


Průzkum motivace pro kompenzaci sluchové vady.
Authors: Eva, Mrázková; Jana, Vyskotová; Petra, Sachová; Renáta, Zálejská; Kateřina, Richterová
Published: 2013
Resource Type: Academic Journal
Source: Occupational Medicine / Pracovní Lékarství. 2013, Vol. 65 Issue 1/2, p32-41. 10p.


This result is not displayed to guests


This result is not displayed to guests


Průzkum motivačních faktorů u nelékařských zdravotnických pracovníků.
Authors: Jirkovská, B.; Mudd, D.; Řepa, M.; Brilová, M.
Published: 2012
Resource Type: Academic Journal
Source: General Practitioner / Prakticky Lekar. Jan2012, Vol. 92 Issue 1, p45-49. 5p.


K jádru učitelské práce: o didaktickém přístupu učitelů k učebním úlohám v době koronakrize (průzkum mezi plzeňskými učiteli). (Czech)
Authors: Duffek, Václav; Kohout, Jiří; Kuberská, Markéta; Masopust, Pavel; Motlíková, Iva; Slavík, Jan; Stacke, Václav
Published: 2020
Resource Type: Academic Journal
Source: Pedagogická Orientace; 2020, Vol. 30 Issue 2, p184-191, 8p


Projektovaná životní dráha: Průzkum postojů a preferencí životního stylu teenagerů
Authors: Kubátová Helena
Published: 1995
Resource Type: Academic Journal
Source: Sociologický Časopis / Czech Sociological Review. 31(3):394-396


This result is not displayed to guests


This result is not displayed to guests


Sociologický průzkum „Uplatnění absolventů vysokých škol Slovenské socialistické republiky z roku 1967 v praxi“
Authors: Bláha Karel
Published: 1976
Resource Type: Academic Journal
Source: Sociologický Časopis / Czech Sociological Review. 12(1):118-122