Refine Results

2D miniplatforma pro měření síly vyvíjené na klávesnici počítače 2D miniplatform for measuring force at a computer key button
Authors: Jefferson Fagundes Loss; Luiz Carlos Gertz; Milton Antônio Zaro
Published: 2006
Resource Type: Academic Journal
Source: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica, Vol 36, Iss 1, Pp 39-45 (2006)


2D MINIPLATFORM FOR MEASURING FORCE AT A COMPUTER KEY BUTTON.
Authors: Gertz, Luiz Carlos; Antònio Zaro, Milton; Fagundes Loss, Jefferson
Published: 2006
Resource Type: Academic Journal
Source: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica; 2006, Vol. 36 Issue 1, p39-45, 7p


This result is not displayed to guests


Onemocnění pohybového systému horních končetin u referentky při zadávání dat do počítače.
Authors: Čechová, H.; Kadeřábková, O.; Soukupová, I.; Langhammerová, A.
Published: 2012
Resource Type: Academic Journal
Source: Occupational Medicine / Pracovní Lékarství. 2012, Vol. 64 Issue 1, p35-37. 3p.


Zkušenosti s programy pro samočinné počítače v československé sociologii
Authors: FORET MIROSLAV
Published: 1975
Resource Type: Academic Journal
Source: Sociologický Časopis / Czech Sociological Review. 11(6):643-656


Seminář o systémech statistických programů pro samočinné počítače
Authors: Možný Ivo
Published: 1976
Resource Type: Academic Journal
Source: Sociologický Časopis / Czech Sociological Review. 12(3):347-348


PRVNÍ JEREVANSKÝ SEMINÁŘ O ZPRACOVÁNÍ HUDEBNÍCH TEXTŮ POMOCÍ SAMOČINNÉHO POČÍTAČE
Authors: Olga Hrabalová
Published: 1976
Resource Type: Academic Journal
Source: Český lid. 63(3):184-185


Počítače, řízení, automatizace Vladimír Pernica
Authors: Tomšík Miloslav
Published: 1984
Resource Type: Review
Source: Sociologický Časopis / Czech Sociological Review. 20(3):306-308


NÁCVIK OVLÁDÁNÍ POČÍTAČE POMOCÍ HERNÍ EEG ČELENKY U PACIENTŮ S OCHRNUTÍM KONČETIN. (Czech)
Authors: JÁRA, Jan
Published: 2014
Resource Type: Academic Journal
Source: Journal of Technology & Information Education; 2014, Vol. 6 Issue 2, p25-30, 6p


Nepřímé využití počítače k diagnostice vĕdomostí. (Romanian)
Published: 2011
Resource Type: Academic Journal
Source: Technológia Vzdelávania; 2011, Vol. 18 Issue 1, p1-5, 5p


Ergoterapeutické využití oční navigace Tobii PCEye Plus u klientů s pervazivní vývojovou poruchou.
Authors: Gebauerová, A.; Kuželková, A.; Pešák, M.; Angerová, Y.
Published: 2020
Resource Type: Academic Journal
Source: Rehabilitation & Physical Medicine / Rehabilitace a Fyzikalni Lekarstvi. 2020, Vol. 27 Issue 1, p51-56. 6p.


Matčina obezita a nadmérné sledování televize výrazně zvyšují šanci nadváhy/obezity u předškoláků.
Authors: SIGMUND, E.; BAĎURA, P.; VOKÁČOVÁ, J.; SIGMUNDOVÁ, D.
Published: 2016
Resource Type: Academic Journal
Source: General Practitioner / Prakticky Lekar. 2016, Vol. 96 Issue 6, p255-260. 6p.


Prevalence nadváhy a obezity u sedmiletých dětí v ČR (COSI ČR), vztah k rozložení tukové tkáně.
Authors: Kunešová, M.; Procházka, B.; Taxová Braunerová, R.; Metelcová, T.; Vodrážková, N.; Vignerová, J.; Zamrazilová, H.; Pařízková, J.; Hill, M.; Šteflová, A.
Published: 2019
Resource Type: Academic Journal
Source: Czecho-Slovak Pediatrics / Cesko-Slovenska Pediatrie. 2019, Vol. 74 Issue 2, p77-80. 4p.


KOGNITIVNÍ DYSFUNKCE U DEPRESE.
Authors: ČEŠKOVÁ, EVA; KUČEROVÁ, HANA PŘIKRYLOVÁ
Published: 2018
Resource Type: Academic Journal
Source: Ceskoslovenska Psychologie. 2018, Vol. 62 Issue 4, p396-404. 9p.


Vztah pohybové aktivity rodičů ajejich dětí v českých rodinách s dětmi s normální tělesnou hmotností a dětmi s nadváhou/obezitou.
Authors: Sigmund, E.; Baďura, P.; Vokáčová, J.; Sigmundová, D.
Published: 2018
Resource Type: Academic Journal
Source: General Practitioner / Prakticky Lekar. 2018, Vol. 98 Issue 2, p73-80. 8p.


Kvalita spánku, cirkadiánní preference a zdravý životní styl u vysokoškolských studentů.
Authors: JANEČKOVA, D.; DOSTÁL, D.; PLHÁKOVÁ, A.
Published: 2013
Resource Type: Academic Journal
Source: General Practitioner / Prakticky Lekar. 2013, Vol. 93 Issue 3, p114-120. 7p.


Vyšetření asymetrie páteře u předškolních dětí.
Authors: Šlachtová, M.; Vajčnerová, L.
Published: 2011
Resource Type: Academic Journal
Source: General Practitioner / Prakticky Lekar. Dec2011, Vol. 91 Issue 12, p743-746. 4p.


Trendy a koreláty nadváhy a obezity českých adolescentů ve vztahu k socioekonomickému statusu jejich rodin mezi lety 2002-2014.
Authors: E., SIGMUND; J., VORÁČOVÁ; J., VOKÁČOVÁ; V. JR., HOBZA; P., BAĎURA; D., SIGMUNDOVÁ
Published: 2017
Resource Type: Academic Journal
Source: General Practitioner / Prakticky Lekar. 2017, Vol. 97 Issue 4, p174-182. 9p.


VZTAH MEZI POHYBOVOU AKTIVITOU A SEDAVÝM CHOVÁNÍM RODIČŮ A JEJICH 9-12LETÝCH DĔTÍ. (Czech)
Authors: Sigmund, Erik; Sigmundová, Dagmar; Baďura, Petr; Voráčová, Jaroslava
Published: 2015
Resource Type: Academic Journal
Source: Physical Culture / Telesna Kultura; 2015, Vol. 38 Issue 1, p68-91, 24p