Refine Results

masaryk university, faculty of social studies 34 univerzita karlova, filozoficka fakulta 12 charles university prague, faculty of arts 10 karolinum press 10 czech medical association of je purkyne 9 institute of psychology of the academy of sciences 9 More options ...
socialni studia 35 ceska literatura 17 cesky lid 15 ceskoslovenska psychologie 11 slovo a smysl 10 envigogika 6 More options ...
Pamět domu v žánru rodinné ságy
Authors: Marcin Filipowicz; Alena Zachová
Published: 2017
Resource Type: Academic Journal
Source: Česká literatura. 65(3):355-380


A FEW THOUSAND WALKS BY THE LITTLE PAMET RIVER: ONE POET'S GEOGRAPHY
Authors: BRENDAN GALVIN
Published: 2015
Resource Type: Academic Journal
Source: The Sewanee Review. 123(3):431-446


This result is not displayed to guests


This result is not displayed to guests


This result is not displayed to guests


RODINA A JEJÍ PAMĚŤ V NÁS VE SVĚTLE TŘÍGENERAČNÍCH VYPRÁVĚNÍ.
Authors: Čermák, I.
Published: 2021
Resource Type: Academic Journal
Source: Ceskoslovenska Psychologie. 2021, Vol. 65 Issue 2, p220-221. 2p.


Paměť a prostor: Reprezentační strategie společenstva vzpomínání v postindustriálním městě
Authors: Petra Lupták Burzová; Ilona Dvořáková; Ondřej Hejnal; Michal Růžička; Ladislav Toušek
Published: 2016
Resource Type: Academic Journal
Source: Sociální studia, Vol 10, Iss 4 (2016)


Pro nás lépe už bylo... Vymístění z velké historie a kolektivní paměť "českých Němců"
Authors: Olga Šmídová
Published: 2016
Resource Type: Academic Journal
Source: Sociální studia, Vol 7, Iss 1 (2016)


„DE SUBLIMACIONE PRINCIPUM SEU RECTORUM.“ PAMĚŤ O POČÁTCÍCH PANOVNICKÉHO RODU PŘEMYSLOVCŮ V PROMĚNÁCH VĚKŮ
Authors: ROBERT ANTONÍN
Published: 2014
Resource Type: Academic Journal
Source: Český lid. 101(3):335-358


Paměť, trauma, generace
Authors: Radim Marada
Published: 2016
Resource Type: Academic Journal
Source: Sociální studia, Vol 4, Iss 1-2 (2016)


Žádoucí těla, paměť a vymístění
Authors: Eva Šlesingerová
Published: 2016
Resource Type: Academic Journal
Source: Sociální studia, Vol 1, Iss 2 (2016)


Nicolas Maslowski – Jiří Šubrt a kol.: Kolektivní paměť: K teoretickým otázkám
Authors: Ladislav Vávra
Published: 2017
Resource Type: Academic Journal
Source: Historicka Sociologie, Vol 2017, Iss 1, Pp 145-148 (2017)


Kolektivní paměť jako předmět historicko-sociologického bádání
Authors: Jiří Šubrt; Štěpánka Pfeiferová
Published: 2017
Resource Type: Academic Journal
Source: Historicka Sociologie, Vol 2010, Iss 1, Pp 9-29 (2017)


Rodina a její paměť v nás ve světle třígeneračních vyprávění.
Authors: Marek Preiss
Published: 2020
Resource Type: Academic Journal
Source: E-psychologie. 2020, Vol. 14 Issue 1, p70-72. 3p.


Paměť, trauma, smrt: intervence jazyka a narativu
Authors: Kotásek Miroslav
Published: 2013
Resource Type: Academic Journal
Source: Česká literatura. 61(3):313-336


Paměť jako kulturní fenomén v pojetí Aleidy Assmannové
Authors: Flanderka Jakub
Published: 2013
Resource Type: Academic Journal
Source: Česká literatura. 61(1):51-55


Paměť jako ars a vis
Authors: Assmannová Aleida; Soukup Jiří
Published: 2013
Resource Type: Academic Journal
Source: Česká literatura. 61(1):56-61


Kolektivní paměť, prostor a významy. Případ náměstí Svobody v Budapešti
Authors: OLÁH GÁBOR
Published: 2013
Resource Type: Academic Journal
Source: Sociologický Časopis / Czech Sociological Review. 49(5):729-750


DĚLNICKÁ KOLONIE KARLOV: MÍSTO, PAMĚŤ A IDENTITA
Authors: PETRA L. BURZOVÁ; ILONA DVOŘÁKOVÁ; ONDŘEJ HEJNAL; MICHAL RŮŽIČKA; LACO TOUŠEK
Published: 2013
Resource Type: Academic Journal
Source: Český lid. 100(3):259-279