Refine Results

Příručky pro odborné vzdělání pracujících v době Josefa Jungmanna
Authors: František Dl. Bulánek
Published: 1950
Resource Type: Academic Journal
Source: Český lid. 37(9/12):243-246


Vlastivědné příručky
Authors: R. Cikhart
Published: 1931
Resource Type: Academic Journal
Source: Český lid. 31(2):33-36


Církevněslovanská chrestomatie. (Píšovy vědecké příručky. Svazek 8.) V. Vondrák
Authors: Josef Kurz
Published: 1926
Resource Type: Review
Source: Listy filologické / Folia philologica. 53(1):50-56


Učebnice Hindustání pro školy i samouky se zvlaštním zřetelem k protřebím obchodníků a turistů = Jazykové přirucky orientálního ústavu I Otakar Ph. Pertold
Authors: Karl Ammer
Published: 1941
Resource Type: Review
Source: Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes. 48:318-319


PRAVIDLA VÝKLADU LEGISLATIVNÍCH ZKRATEK A VYBRANÝCH GRAMATICKÝCH JEVŮ V ŘÍMSKOPRÁVNÍM ODDÍLU PŘÍRUČKY PRÁVA MĔSTSKÉHO JANA Z GELNHAUSENU. (Czech)
Authors: ŠMÍDOVÁ-MALÁROVÁ, LENKA
Published: 2013
Resource Type: Academic Journal
Source: Studia Historica Brunensia; 2013, Vol. 60 Issue 1/2, p65-76, 12p


Evropská příručka osvědčených postupů Patient Blood Management.
Authors: J., SLIPAC
Published: 2017
Resource Type: Academic Journal
Source: General Practitioner / Prakticky Lekar. 2017, Vol. 97 Issue 5, p206-213. 8p.


NEBEZPEČNÉ ROSTLINY V ZAHRADÁCH MATEŘSKÝCH ŠKOL. (Czech)
Authors: PILAŘOVÁ, KATEŘINA
Published: 2020
Resource Type: Academic Journal
Source: Hygiena; 2020, Vol. 65 Issue 2, p40-47, 8p


MITS VINDT ZICHZELF OPNIEUW UIT HET GELEXICALISEERDE JA, MITS ALS NIEUWE GEBRUIKSVORM. (Dutch/Flemish)
Authors: LOOSEN, GERT
Published: 2018
Resource Type: Academic Journal
Source: Acta Universitatis Carolinae Philologica; 2018, Issue 4, p139-148, 10p


Kvalita života pacientů se závratí.
Authors: Jana, Vyskotová; Eva, Mrázková; Petra, Sachová; Kateřina, Richterová; Šárka, Baarová; Radka, Bužgová; Zdeňka, Hajduková
Published: 2013
Resource Type: Academic Journal
Source: Occupational Medicine / Pracovní Lékarství. 2013, Vol. 65 Issue 1/2, p25-31. 7p.


KOMMENTARE IN DEM BRIEFSTELLER FORMULARIUS EPISTOLARUM. (German)
Authors: ŽÁKOVSKÁ, SOŇA
Published: 2013
Resource Type: Academic Journal
Source: Graeco-Latina Brunensia; 2013, Vol. 18 Issue 1, p213-222, 10p