Refine Results

SOCIAL METABOLISM OF CZECH AGRICULTURE IN THE PERIOD 1830-2010.
Authors: GREŠLOVÁ, PETRA; GINGRICH, SIMONE; KRAUSMANN, FRIDOLIN; CHROMÝ, PAVEL; JANČÁK, VÍT
Published: 2015
Resource Type: Academic Journal
Source: Acta Universitatis Carolinae Geographica. 2015, Vol. 50 Issue 1, p23-35. 13p.


Pohlavní rozdíly v potravinových preferencích u adolescentů -- přenášejí se i do konzumace?
Authors: FIALA, J.; KUKLA, L.
Published: 2012
Resource Type: Academic Journal
Source: General Practitioner / Prakticky Lekar. Jul2012, Vol. 92 Issue 7, p407-413. 7p.


Social metabolism of Czech agriculture in the period 1830–2010
Authors: Petra Grešlová; Simone Gingrich; Fridolin Krausmann; Pavel Chromý; Vít Jančák
Published: 2015
Resource Type: Academic Journal
Source: Acta Universitatis Carolinae Geographica, Vol 50, Iss 1, Pp 23-35 (2015)