Refine Results

Lidské chování v prostoru a čase: teoreticko-metodologická východiska
Authors: FRANTÁL BOHUMIL; KLAPKA PAVEL; SIWEK TADEUSZ
Published: 2012
Resource Type: Academic Journal
Source: Sociologický Časopis / Czech Sociological Review. 48(5):833-857


This result is not displayed to guests


Sexuální scénáře v paradigmatické a postparadigmatické společnosti
Authors: Martin Fafejta
Published: 2016
Resource Type: Academic Journal
Source: Sociální studia, Vol 11, Iss 1 (2016)