Refine Results

Proti systému! Český radikální konzervativismus, fašismus a nacionální socialismus 20. a 21. století. (Czech)
Authors: Slačálek, Ondřej
Published: 2021
Resource Type: Academic Journal
Source: Politologicka Revue; 2021, Issue 1, p85-98, 14p


Konzervativismus: sen a realita Robert Nisbet
Authors: Jan Sedláček
Published: 1994
Resource Type: Review
Source: Sociologický Časopis / Czech Sociological Review. 30(2):240-244