Refine Results

Kognitivně behaviorální terapie v praxi: Pro terapeuty, studenty a poučené laiky.
Authors: Kubáňková, Jarmila
Published: 2014
Resource Type: Academic Journal
Source: E-psychologie. 2014, Vol. 8 Issue 1, p32-34. 3p.


Posttraumatická stresová porucha.
Authors: LÁTALOVÁ, K.; PRÁSKO, J.; KAMARÁDOVÁ, D.; SANDOVAL, A.; JELENOVÁ, D.; HAVLÍKOVÁ, P.; ČERNÁ, M.
Published: 2014
Resource Type: Academic Journal
Source: General Practitioner / Prakticky Lekar. 2014, Vol. 94 Issue 4, p172-176. 5p.


Výsledky pětileté činnosti dětské obezitologické ambulance Dětské polikliniky FN Motol a UK 2. LF, Praha.
Authors: Marinov, Z.; Nesrstová, M.; Barčáková, U.; Tláskal, P.; Jůnová, J.; Kalvachová, B.; Zemková, D.; Čepová, J.; Tomášková, B.
Published: 2011
Resource Type: Academic Journal
Source: Czecho-Slovak Pediatrics / Cesko-Slovenska Pediatrie. Jan2011, Vol. 66 Issue 1, p6-11. 6p.


MŮŽE VLASTNÍ ÚČINNOST VE VZTAHU K PŘÍJMU POTRAVY PREDIKOVAT HMOTNOSTNÍ ÚBYTEK V KURZU SNIŽOVÁNÍ NADVÁHY?
Authors: Kintrová, Lucie; Schneidrová, Dagmar
Published: 2010
Resource Type: Academic Journal
Source: Ceskoslovenska Psychologie. Jun2010, Issue 3, p314-320. 7p. 3 Charts.


OSOBNÍ PRÍČINNÁ ORIENTACE A ZMĚNA TĚLESNÉ HMOTNOSTI U ÚČASTNIC KURZU SNIŽOVÁNÍ NADVÁHY.
Authors: Kintrová, Lucie; Schneidrová, Dagmar
Published: 2009
Resource Type: Academic Journal
Source: Ceskoslovenska Psychologie. Jun2009, p261-270. 10p. 5 Charts, 2 Graphs.


VÝZNAM ANTROPOMETRIE V RÁMCI REDUKČNÍ INTERVENCE U ŽEN VE VĚKU 30-60 LET.
Authors: Sofková, Tereza; Přidalová, Miroslava
Published: 2015
Resource Type: Academic Journal
Source: Ceska Antropologie. 2015, Vol. 65 Issue 1, p39-43. 5p.


VIRTUÁLNÍ REALITA JAKO MOŽNOST LÉČBY ÚZKOSTNÝCH PORUCH.
Authors: ŠMAHAJ, JAN; PROCHÁZKA, ROMAN
Published: 2014
Resource Type: Academic Journal
Source: Ceskoslovenska Psychologie. 2014, Vol. 58 Issue 6, p571-579. 9p.


Model terapie chronické bolesti zad v centrech léčby bolesti.
Authors: Raudenská, J.; Javůrková, A.; Kozák, J.
Published: 2013
Resource Type: Academic Journal
Source: Rehabilitation & Physical Medicine / Rehabilitace a Fyzikalni Lekarstvi. Oct2013, Vol. 20 Issue 3, p123-128. 6p.


METODIKA KRÁTKÉHO INTERVENČNÍHO PROGRAMU K LÉČBĚ ZÁVISLOSTI NA PERVITINU.
Authors: PROCHÁZKA, ROMAN; ŘEHAN, VLADIMÍR
Published: 2011
Resource Type: Academic Journal
Source: Ceskoslovenska Psychologie. Oct2011, Vol. 55 Issue 5, p459-467. 9p.


Physical activity as a part of overweight and obesity treatment [Pohybová aktivita jako součást léčení nadváhy a obesity]
Authors: Jiří Poděbradský; Daniel Schwarz; Pavel Stejskal; Radana Poděbradská
Published: 2011
Resource Type: Academic Journal
Source: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica, Vol 41, Iss 4, Pp 17-27 (2011)