Refine Results

(KLÍČOVÉ) KOMPETENCE V ČESKÉM VZDĚLÁVÁNÍ: PROČ SI NAVZÁJEM NEROZUMÍME? (Czech)
Authors: ČEŠKOVÁ, TEREZA
Published: 2021
Resource Type: Academic Journal
Source: Studia Paedagogica; 2021, Vol. 26 Issue 3, p7-27, 21p


Profesionalizace vzdělávání učitelů pro primární školu - možnosti a meze.
Authors: Tomková, Anna; Spilková, Vladimíra
Published: 2019
Resource Type: Academic Journal
Source: Orbis Scholae; 2019, Vol. 13 Issue 1, p9-29, 21p


Vzdělání k udržitelné spotřebě a životnímu stylu – cíle a výstupy
Authors: Jana Dlouhá; Laura Henderson; Roman Kroufek; Kateřina Jančaříková; Simona Neprašová
Published: 2021
Resource Type: Academic Journal
Source: Envigogika, Vol 16, Iss 1 (2021)


Pedagogická praxe studentů učitelství biologie z pohledu mentorských rozhovorů
Authors: Linda Němečková; Lenka Pavlasová
Published: 2020
Resource Type: Academic Journal
Source: Scientia in Educatione, Vol 10, Iss 2, Pp 20-43 (2020)


APLIKACE METODY DELPHI PŘI IDENTIFIKACI VÝCHODISEK PRO KOMPLEXNÍ ROZVOJ LIDSKÉHO KAPITÁLU. (Czech)
Authors: Bartková, Lenka
Published: 2012
Resource Type: Academic Journal
Source: Physical Culture / Telesna Kultura; 2012, Vol. 35 Issue 2, p45-62, 18p, 1 Chart


NOVÝ INSTITUCIONALISMUS V PEDAGOGICE. (Czech)
Authors: DVOŘÁK, DOMINIK
Published: 2012
Resource Type: Academic Journal
Source: Studia Paedagogica; 2012, Vol. 17 Issue 2, p9-26, 18p


Curriculum for Excellence: kurikulum založené na kompetencích a zkušenosti z jeho implementace
Authors: Jakub Holec; Dominik Dvořák
Published: 2017
Resource Type: Academic Journal
Source: Pedagogika, Vol 67, Iss 1 (2017)