Refine Results

Některé aspekty zneužití informační technologie v ideologii a politice soudobého antikomunismu
Authors: ČERMÁK JAN; KREJČÍ JAROSLAV
Published: 1973
Resource Type: Academic Journal
Source: Sociologický Časopis / Czech Sociological Review. 9(2):120-133


This result is not displayed to guests


ARMS – Investigativní zbraň pro konkurenční boj
Authors: Straka, Lubomír; Trnka, Dan
Published: 2008
Source: Trendy ekonomiky a managementu. 2008, II, č. 2, s. 64-70. ISSN 1802-8527.


Maple pro e-learning matematiky a matematických disciplín v ekonomických studijních programech
Authors: Chvátalová, Zuzana
Published: 2007
Source: Trendy ekonomiky a managementu. 2007, I, č. 1, s. 22-32. ISSN 1802-8527.


DIVERSIFICATION OF STUDENTS BY SUCCESS PREDICTORS IN INFORMATION SCIENCE ORIENTED SPOC COURSES. (English)
Authors: MRÁZEK, Michal; BASLER, Jaromír
Published: 2020
Resource Type: Academic Journal
Source: Journal of Technology & Information Education; 2020, Vol. 12 Issue 1, p5-18, 14p


Efektivita nástrojů regionální inovační politiky: Podpora inovačního podnikání na příkladu Jihomoravského kraje. (Czech)
Authors: Kostić, Miroslav
Published: 2018
Resource Type: Academic Journal
Source: Ergo; Oct2018, Vol. 13 Issue 2, p15-19, 5p


PODLE SEBE SOUDÍM TEBE ANEB NORMÁLNÍ ČLOVĚK A JÁ.
Authors: Havigerová, Jana M.; Haviger, Jiří
Published: 2010
Resource Type: Conference
Source: Proceedings of the Conference on Social Processes & Personality. 2010, p124-130. 7p.


Generating Social Innovations: Some Recent Experience from Abroad.
Authors: JINDŘICHOVSKÁ, IRENA
Published: 2012
Resource Type: Academic Journal
Source: Economic Studies & Analyses / Acta VSFS. 2012, Vol. 6 Issue 2, p155-168. 14p. 2 Charts.


WikiSkripta: on-line výukové materiály pro studium i praxi.
Authors: ŠÍPEK JR., A.; VEJRAŽKA, M.; ŠTUKA, Č.; ŠTÍPEK, S.
Published: 2013
Resource Type: Academic Journal
Source: General Practitioner / Prakticky Lekar. 2013, Vol. 93 Issue 6, p257-259. 3p.


Digital Possibilities of Internal Audit.
Authors: KUPEC, VÁCLAV
Published: 2017
Resource Type: Academic Journal
Source: Economic Studies & Analyses / Acta VSFS. 2017, Vol. 11 Issue 1, p28-44. 17p. 1 Diagram, 5 Graphs.


TRÉNINKOVÁ VÝUČBA PRO ZÍSKÁNÍ ZKUŠENOSTÍ V OBORU AUTOMOBILOVÁ VÝROBA. (Czech)
Authors: LEŠKOVÁ, Andrea
Published: 2013
Resource Type: Academic Journal
Source: Journal of Technology & Information Education; 2013, Vol. 5 Issue 3, p26-31, 6p


Factors Influencing Career Success of Employees in Agribusiness.
Authors: Macák, T.; Štůsek, J.; Venclová, K.
Published: 2015
Resource Type: Academic Journal
Source: Agris On-Line Papers in Economics & Informatics. 2015, Vol. 7 Issue 4, p79-89. 11p.


Karel Řehka: Informační válka
Authors: Harašta, Jakub
Published: 2019
Resource Type: Academic Journal
Source: Mezinárodní vztahy, Vol 54, Iss 1, Pp 75-78 (2019)


Profesní rozvoj učitelů angličtiny ve 21. století
Authors: Stanislava Pavlíková
Published: 2017
Resource Type: Academic Journal
Source: ACC Journal, Vol 23, Iss 3, Pp 70-78 (2017)


Podniková sociální síť jako sociální pilíř v podniku
Authors: Jana Školudová
Published: 2017
Resource Type: Academic Journal
Source: ACC Journal, Vol 23, Iss 3, Pp 149-157 (2017)


Role multimédií ve výuce přírodních věd
Authors: Tereza Odcházelová
Published: 2014
Resource Type: Academic Journal
Source: Scientia in Educatione, Vol 5, Iss 2, Pp 2-12 (2014)


Disertační práce z didaktiky fyziky obhájené v České republice v letech 2004 až 2013 – přehled a analýza
Authors: Vojtěch Žák
Published: 2015
Resource Type: Academic Journal
Source: Scientia in Educatione, Vol 6, Iss 2 (2015)


The verification of the usability of the online Indares.com system in collecting data on physical activity – pilot study [Ověření využitelnosti online systému Indares.com pro sběr dat o pohybové aktivitě – pilotní studie]
Authors: Josef Mitáš; Michal Kudláček; Lucie Engelová; Jiri Stelzer; Filip Křen; Karel Frömel; František Chmelík
Published: 2008
Resource Type: Academic Journal
Source: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica, Vol 38, Iss 4, Pp 59-66 (2008)