Refine Results

Otrava sirovodíkem jako nemoc z povolání.
Authors: Malenka, P.; Babičová, V.
Published: 2019
Resource Type: Academic Journal
Source: Occupational Medicine / Pracovní Lékarství. 2019, Vol. 71 Issue 3/4, p93-95. 3p.


Akutní otrava kyanidy při výkonu povolání.
Authors: Boušová, K.; Kučera, I.
Published: 2011
Resource Type: Academic Journal
Source: Occupational Medicine / Pracovní Lékarství. Feb2011, Vol. 63 Issue 1, p29-33. 5p.