Refine Results

Objektivizace významu dechových cvičení u osob s poraněním míchy.
Authors: Vetkasov, A.; Hošková, B.; Sobotková, I.
Published: 2014
Resource Type: Academic Journal
Source: Rehabilitation & Physical Medicine / Rehabilitace a Fyzikalni Lekarstvi. 2014, Vol. 21 Issue 2, p68-72. 5p.


THE EFFECT OF 8 WEEK PULMONARY REHABILITATION PROGRAMME ON CHEST MOBILITY AND MAXIMAL INSPIRATORY AND EXPIRATORY MOUTH PRESSURE IN PATIENTS WITH BRONCHIAL ASTHMA.
Authors: Burianovą, Katerina; Vařeková, Renata; Vařeka, Ivan
Published: 2008
Resource Type: Academic Journal
Source: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica; 2008, Vol. 38 Issue 3, p55-60, 6p