Refine Results

univerzita karlova, filozoficka fakulta 16 charles university prague, faculty of arts 7 cambridge university press (cup) 3 masaryk university, faculty of arts 3 wydawnictwo ignatianum w krakowie 3 baker street irregulars 2 More options ...
Královské lesy v Maiestas Carolina: Monumentalita krajiny a právní pluralismus v procesu utváření suverenity českého království. (Czech)
Authors: Ledvinka, Tomáš
Published: 2020
Resource Type: Academic Journal
Source: Sociálni Studia / Social Studies (1214813X); 2020, Vol. 17 Issue 2, p71-90, 20p


The lower nobility in the Kingdom of Bohemia in the early 15th century, based on the example of Jan Sádlo of Smilkov
Published: 2016
Source: Tabula : časopis Filozofskog fakulteta, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli; ISSN 1331-7830 (Print); ISSN 1849-1685 (Online); Issue 14


Vláda Václava II. v kronice Liber certarum historiarum Jana z Viktringu
Authors: Gabriela Škorníková
Published: 2021
Resource Type: Academic Journal
Source: Historie - Otázky - Problémy, Vol 13, Iss 1, Pp 27-42 (2021)


This result is not displayed to guests


Machtinszenierung Karls IV. Profane Architektur in den Ländern der Corona regni Bohemiae: Böhmen 1333 - Obere Pfalz 1353 - Mark Brandenburg 1373. (German)
Authors: NĚMEC, RICHARD
Published: 2011
Resource Type: Academic Journal
Source: Zeitschrift für Kunstgeschichte; 2011, Issue 4, p449-448, 40p


The lower nobility in the Kingdom of Bohemia in the early 15th century, based on the example of Jan Sádlo of Smilkov
Authors: Silvie Vančurova
Published: 2016
Source: Tabula : časopis Filozofskog fakulteta, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Issue 14


Wzorce siedziby szlacheckiej na ziemiach Królewstwa Czeskiego w dobie renesansu – geneza, powinowactwo form i tresci, oddzialywania
Published: 2007
Resource Type: Electronic Resource
Source: in: Kapustka, Mateusz (Hrsg.): Slask i Czechy : wspólne drogi sztuki, Wroclaw 2007, S. 175-188


THE REIGN OF WENCESLAUS II IN THE CHRONICLE LIBER CERTARUM HISTORIARUM BY JOHN OF VIKTRING
Authors: Škorníková, Gabriela
Published: 2021
Source: Historie-Otázky-Problémy, Vol 13, Iss 1, Pp 27-42 (2021)
Historie – Otázky – Problémy 2021(1),27-42 (2021)


Slavnostní vjezdy českých králů do Horní Lužice ve 14. a 15. století | Ceremonial Royal arrivals of Bohemian kings in Upper Lusatia in the 14th and 15th century
Authors: Lenka Bobková
Published: 2019
Resource Type: Academic Journal
Source: Historie - Otázky - Problémy, Vol 11, Iss 2, Pp 11-28 (2019)


Úloha vedlejších zemí v chápání české státnosti v pozdním středověku. (Czech)
Authors: Vanča, Matouš
Published: 2019
Resource Type: Academic Journal
Source: Historie Otazky Problemmy; 2019, Issue 2, p50-65, 16p