Refine Results

Vybrané aspekty životního stylu řidičů nákladní dopravy.
Authors: Kikalová, Kateřina; Bendová, Markéta; Slavíček, Ondřej
Published: 2014
Resource Type: Academic Journal
Source: Occupational Medicine / Pracovní Lékarství. p12-19. 8p.


Řidičské průkazy
Published: 2010
Resource Type: Electronic Resource


Droga v silničním provozu
Published: 2010
Resource Type: Electronic Resource


ŘIDIČI PODSTUPUJÍCÍ DOPRAVNĔPSYCHOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ V ČR.
Authors: ŠUCHA, MATÚŠ; ŠRÁMKOVÁ, LENKA; ZÁMEČNÍK, PETR; ČERNOCHOVÁ, DANA; REHNOVÁ, VLASTA
Published: 2016
Resource Type: Academic Journal
Source: Psychologie Pro Praxi. 2016, Issue 1/2, p47-62. 16p.