Refine Results

karolinum press 18 czech medical association of je purkyne 13 univerzita karlova/charles university 13 jednoty ceskych filologu 7 palacky university 6 ustav pro etnografii a folkloristiku ceskoslovenske akademia ved 6 More options ...
Karel Kosík, Dialektika, kultura a politika. Eseje a články z let 1955–1969
Authors: Martin Šimsa
Published: 2021
Resource Type: Academic Journal
Source: Reflexe, Vol 2020, Iss 59, Pp 242-245 (2021)


Články Josefa Dobrovského v Hormayrově Archivu r. 1824
Authors: Benjamin Jedlička
Published: 1930
Resource Type: Academic Journal
Source: Listy filologické / Folia philologica. 57(2/3):157-169


Josef Zubatý: Studie a články
Authors: Gregor Al.
Published: 1950
Resource Type: Academic Journal
Source: Listy filologické / Folia philologica. 74(1):57-58


Články z oboru klassické filologie v listech slovanských
Published: 1899
Resource Type: Academic Journal
Source: Listy filologické / Folia philologica. 26(3/4):320-320


Články z oboru klassické filologie v listech slovanských
Published: 1899
Resource Type: Academic Journal
Source: Listy filologické / Folia philologica. 26(5):399-400


Články z oboru klassické filologie v listech slovanských
Published: 1899
Resource Type: Academic Journal
Source: Listy filologické / Folia philologica. 26(2):160-160


Články z oboru klassické filologie v listech slovanských
Published: 1901
Resource Type: Academic Journal
Source: Listy filologické / Folia philologica. 28(2):160-160


Články z oboru klassické filologie v listech slovanských
Published: 1901
Resource Type: Academic Journal
Source: Listy filologické / Folia philologica. 28(1):77-80


Dobrodružství etymologie. Články Františka Kopečného z prostějovského časopisu Štafeta Aleš Bičan Eva Havlová
Authors: Jana Villnow Komárková
Published: 2011
Resource Type: Review
Source: Wiener Slavistisches Jahrbuch. 57:305-307


Dobrodružství etymologie. Články Františka Kopečného z prostějovského časopisu Štafeta ALEŠ BIČAN EVA HAVLOVÁ
Authors: Homolková Milada
Published: 2011
Resource Type: Review
Source: Listy filologické / Folia philologica. 134(3/4):432-434


DIALEKTIKA, KULTURA A POLITIKA: Eseje a články z let 1955-1969. (Czech)
Authors: Šimsa, Martin
Published: 2020
Resource Type: Academic Journal
Source: Reflexe; 2020, Issue 59, p242-245, 4p


Články souvislé s lidovědou českou. Die Fortschritte der tschecho - slavischen Ethnographie K. Rhamm
Authors: Čeněk Zíbrt
Published: 1897
Resource Type: Review
Source: Český lid. 6(4):400-401


Články rázu všeobecného: A I. Famincyn uveřejňuje v časopise Этнографическое Обозрѣніе Jančuk
Authors: Čeněk Zíbrt
Published: 1896
Resource Type: Review
Source: Český lid. 5(5):474-474


Články v Radostné zemi 1962
Authors: V. Trkovská
Published: 1964
Resource Type: Review
Source: Český lid. 51(2):118-118


Národopisné články v moravských časopisech v roce 1959
Authors: V. Trkovská
Published: 1961
Resource Type: Review
Source: Český lid. 48(1):37-38


Národopisné články v českých a moravských časopisech v roce 1961
Authors: V. Trkovská
Published: 1962
Resource Type: Review
Source: Český lid. 49(6):282-283


Introduction to bigorexia.
Authors: Tovt, Šárka; Kajanová, Alena
Published: 2021
Resource Type: Academic Journal
Source: KONTAKT - Journal of Nursing & Social Sciences related to Health & Illness; 2021, Vol. 23 Issue 2, p133-137, 5p


Fyzikální vlastnosti redukce tenkých vrstev grafen oxidu připravených materiálovým tiskem
Authors: Veronika Schmiedova; Jan Pospisil; Alexander Kovalenko; Petr Ashcheulov; Ladislav Fekete; Tomas Cubon; Peter Kotrusz; Oldrich Zmeskal; Martin Weiter
Published: 2017
Source: Journal of Nanomaterials. 2017, issue 2017, p. 1-8.
Journal of Nanomaterials, Vol 2017 (2017)