Angličtina 1,736 Lingvistika. Jazyky 960 Němčina 541 Čeština 295 Literární styl. Literární činnost a technika. Efektivní využívání jazyka. Spisovatelská činnost 160 Čínské jazyky 152 Literatura (teorie) 125 Literatura. Literární život 100 Francouzština 98 Anglická literatura, anglicky psaná 78 Literatura různých forem a žánrů (o ní) 77 Ruština 77 Německá literatura, německy psaná (o ní) 75 Filologie 71 Systémy psaní a písma. Sémiotika (obecně) 67 Česká literatura (o ní) 63 Iberorománské jazyky 50 Východoslovanské jazyky 50 Americká literatura (o ní) 45 Anglická literatura, anglicky psaná (o ní) 32 Anglická próza, anglicky psaná 31 Americká próza 26 Německá literatura, německy psaná 24 Sino-tibetské literatury 23 Různé jazyky 21 Italo-románské jazyky 20 Literatura v různých jazycích (o ní) 18 Latina 16 Česká próza 15 Literatura pro děti a mládež (o ní) 14 Česká literatura 14 Literární kritika, věcná literatura a různé další žánry 12 Milostná, dobrodružná, fantastická próza (o ní) 10 Slovanské jazyky 10 Americká literatura 9 Německá próza, německy psaná 9 Ruská literatura (o ní) 9 Slovenská literatura 9 Francouzská literatura, francouzsky psaná (o ní) 8 Jihoslovanské jazyky 8 Literatura v různých jazycích 8 Balkánské románské jazyky 7 Literární slovníky, encyklopedie. Konkordance 7 Západoslovanské jazyky 7 Umělé jazyky 5 Ruská literatura 4 Germánské jazyky 3 Germánské literatury 3 Literatura různých forem a žánrů 3 Literatury severoamerických Indiánů 3 Uraloaltajské jazyky 3 Západogermánské jazyky 3 Afroasijské (hamitosemitské) jazyky 2 Americká poezie 2 Americké drama 2 Anglická poezie, anglicky psaná 2 Anglické drama, anglicky psané 2 Francouzská próza, francouzsky psaná 2 Italská próza 2 Latinská literatura, latinsky psaná 2 Latinská poezie, latinsky psaná 2 Polská literatura (o ní) 2 Severogermánské jazyky 2 Sino-tibetské literatury (o nich) 2 Slovenská literatura (o ní) 2 České drama 2 Afroasijské (hamitosemitské) literatury 1 Germánské literatury (o nich) 1 Lingvistika. Jazyk 1 Literární výchovné programy 1 Německá poezie, německy psaná 1 Německé drama, německy psané 1 Portugalská literatura, portugalsky psaná (o ní) 1 Románské jazyky 1 Západoslovanské literatury (o nich) 1 Česká poezie 1 Španělská literatura, španělsky psaná (o ní) 1