Dějiny Česka a Slovenska 228 Biografie 164 Dějiny civilizace. Kulturní dějiny 80 Světové dějiny 78 Dějiny Evropy 66 Dějiny zemí střední Evropy 48 Historická věda. Pomocné vědy historické. Archivnictví 37 Dějiny zemí starověkého světa 35 Kulturní památky historického období obecně 33 Dějiny britských ostrovů 32 Dějiny (obecně) 30 Dějiny Číny, Mongolska a Koreje 22 Archeologie 15 Dějiny Spojených států amerických 14 Dějiny států a území na Balkánském poloostrově 14 Genealogie. Heraldika. Šlechta. Vlajky 13 Dějiny zemí východní Evropy 12 Dějiny ostatních evropských států 9 Dějiny států a území na Pyrenejském poloostrově 9 Dějiny států západní Asie. Blízký východ 9 Dějiny Kanady 7 Dějiny středověku a novověku (obecně) 7 Pravěk 7 Dějiny Asie. Orient 6 Dějiny Francie a Monaka 6 Dějiny SSSR a Ruska 6 Dějiny Severní a Střední Ameriky 6 Vlastivěda Česka a Slovenska 6 Dějiny Japonska 5 Dějiny Střední Ameriky a Karibské oblasti 5 Dějiny států indického subkontinentu 4 Dějiny Afghánistánu 3 Dějiny Egypta a Súdánu 3 Dějiny Jižní Ameriky. Latinská Amerika 3 Dějiny skandinávských zemí 3 Dějiny států a území jižní Afriky 3 Studium oblastí a lokalit obecně 3 Dějiny Anglie a Walesu 2 Dějiny Austrálie 2 Dějiny Brazílie 2 Dějiny Itálie a italských ostrovů, San Marina, Vatikánu a Malty 2 Dějiny jihovýchodních států USA 2 Dějiny států a území na Arabském poloostrově 2 Geografie. Biografické studie. Dějiny 2 Dějiny Afriky 1 Dějiny Afriky na jih od Sahary a států/území západní Afriky a přilehlých ostrovů 1 Dějiny Bolívie 1 Dějiny Chile 1 Dějiny Nového Zélandu 1 Dějiny Paraguaye a Uruguaye 1 Dějiny Peru 1 Dějiny Tunisu a Libye 1 Dějiny států a území střední Afriky a přilehlých ostrovů. Rovníková Afrika 1 Dějiny států jihovýchodní Asie 1 Dějiny států jižní části středních USA 1 Dějiny států severní části středních USA 1 Dějiny Íránu 1 Ruská literatura (o ní) 1